เงื่อนไขเเละบริการ

อัตราค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (บัตรเข้าชมทุกประเภท รวมบริการดอกไม้ ธูป ลอยดอกบัวด้านใน และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)
บัตรเข้าชมสำหรับคนไทย
เวลา 09.00-19.00 น.
● ผู้ใหญ่ 250 บาท
● เด็ก 125 บาท
บัตรเข้าชมสำหรับชาวต่างประเทศ
เวลา 09.00-19.00 น.
● ผู้ใหญ่ 400 บาท
● เด็ก 200 บาท
มีบริการ Audio Guide (ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

เงื่อนไขในการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์

  • กรุณากรอกข้อมูลตามขั้นตอน เมื่อต้องการซื้อบัตรเข้าชม
  • ขอสงวนสิทธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น
  • ซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเว็ปไซต์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ ๙๐ วัน และซื้อบัตรได้อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการเข้าชม
  • บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พร้อมดอกไม้ ธูป และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ
  • บัตรเข้าชมถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเมืองโบราณ จำกัด ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  • บัตรเข้าชมออนไลน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้
  • “บัตรออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่คืนเงินในทุกกรณี” กรุณาอ่านเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

เปิดให้เข้าชมตามรอบ หนังตะลุง
รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 12.30 – 13.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 13.30 – 14.30 น.
รอบที่ 6 เวลา 14.30 – 15.30 น.
รอบที่ 7 เวลา 15.30 – 16.30 น.
รอบที่ 8 เวลา 16.30 – 17.30 น.

ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น. เข้าชมได้ตามอัธยาศัยรอบเวลาการเข้าชมดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ข้อมูลโดยทั่วไป

นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน 30 คน/ 1 กลุ่ม) ต้องการมัคคุเทศก์นำชมกรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

บริการที่จอดรถฟรี

การเดินทาง
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีบริการรถตุ๊กตุ๊ก รับ – ส่งฟรี ทุกวัน
◉ ลงที่ สถานีช้างเอราวัณ E17 ออกทางออกที่ 2
◉ รถตุ๊กตุ๊ก จอดรอผู้โดยสาร ภายในสำนักงาน กศน.สมุทรปราการ
**รถออกทุกครึ่งชั่วโมง**
◉  รับผู้โดยสาร จาก “BTS สถานีช้างเอราวัณ” – ส่งที่ “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ” เวลา 09.00-16.00 น.
◉  รับผู้โดยสาร จาก “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ” – ส่งที่ “BTS สถานีช้างเอราวัณ” เวลา 09.00-18.30 น.

รถประจำทางสาย 25, 142, 365
รถประจำทางปรับอากาศสาย 102, 507, 511, 536

อัตราค่าเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-371-3135-6 โทรสาร 02-380-0304

ระเบียบพึงปฏิบัติในการเข้าชม
1. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือชุดสวมสั้นเหนือเข่า
2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า
3. กรุณาเข้าชมด้วยความสุภาพ ห้ามส่งเสียงดัง
4. ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด เพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดภายในและโดยรอบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
5. กรุณารักษาความสะอาด
6. ห้ามกระทำใดๆ ให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสถานที่
7. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
8. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่