เฮง เฮง เฮง…เที่ยวตรุษจีน ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณต้อนรับปีนักษัตรใหม่ ปีหนูทอง

มกราคม 25, 2020

เที่ยวตรุษจีนพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ

ตรุษจีนนี้เที่ยว พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ต้อนรับนักษัตรใหม่ ปีหนูทอง วันที่ 25-26 มกราคม 2563

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณฟรี!

สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงธรรมและปางประทานพร
เสริมมงคลความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย เฮงเฮงเฮง

เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในคติของศาสนาพุทธมหายานซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและความกรุณา

● พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ปางแสดงเมตตาธรรมในรูปบุรุษเพศ ศิลปะจีนสมัยราชวงค์สุ่ยแกะสลักจากหินเนื้อแกร่ง ปางแสดงเมตตาธรรมที่พระวรกายเป็นบุรุษเพศยืนในท่าตริภังค์ ประดิษฐานภายในซุ้มเก๋งจีนชั้นโลกมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

● พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ปางประทานพร มีรูปลักษณะอย่างศิลปะจีน ประทับยืนท่าประทานพร พระหัตถ์ซ้ายถือเต้าน้ำมนต์และแสดงอาการหลั่งน้ำมนต์ พระวรกายอยู่ในรูปแบบของสตรีเพศอันเป็นรูปแบบนิยมในศิลปะจีนสมัยหลังราชวงศ์ถังเป็นต้นมา ปางนี้ทรงประทานพรด้านสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-371-3135-6
www.ErawanMuseum.com
Line : @ancientcitygroup
Facebook : พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ

Share this news