พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19

มีนาคม 23, 2020

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว และเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
และไม่มีบริการรถรับ – ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวัณ – พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


Erawan Museum

There are surveillance and protection measures
for the safety of tourists.
And in response to government policy to prevent
the pandemic of the Covid virus – 19

Erawan Museum has temporarily ceased service.
From 23 March 2020 onwards

* We will inform you in advance in case there is any change

Share this news