บริการรถตุ๊กๆ รับ-ส่ง เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ จาก BTS ช้างเอราวัณ (E17) ถึง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พฤศจิกายน 4, 2020

เรียน นักท่องเที่ยวทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ให้บริการ รถตุ๊กๆ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว จาก BTS ช้างเอราวัณ (E17) ถึง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

** เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ **

โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

1. ออกจากสถานีช้างเอราวัณ (E17) ช่องทางออกที่ 2
2. รถจอดรอผู้โดยสารภายในสำนักงาน กศน.สมุทรปราการ

ขอบคุณครับ

โปรดโทรสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางได้ที่
โทรศัพท์ 0 2371 3136 / Line : @anciencitygroup

Share this news