ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พฤษภาคม 31, 2020

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดให้เข้าชมตามปกติครับ
อ๊ะๆ แต่ช่วงนี้ ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด – 19 เพราะฉะนั้นเราจึงมีมาตรการสำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ นั่นคือ

ข้อปฏิบัติในการเข้าชม

◉ นักท่องเที่ยวต้อง “สวมหน้ากากอนามัย” ทุกครั้งก่อนเข้าชม
◉ เข้าชมภายในอาคารได้ไม่เกิน 20 คน / รอบ
◉ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรมีบริการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ก่อนเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ (ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมสำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง)
◉ ขอความร่วมมือทุกท่าน “เว้นระยะห่าง” ระหว่างกันตลอดเวลาที่เข้าชม และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Share this news